» Startside

    » Hvem er jeg?

    » Repertoire

    » Lyd og udstyr

    » Biografi – udvidet

    » Gode råd

    » Priser og kontakt


Gode råd

Hvad kan gøre festen endnu bedre?
De fleste er jo ikke vært så ofte, at det bliver en rutine. Det hænder, at folk er nervøse for, om nu det hele kommer til at gå godt. Som regel er denne bekymring ubegrundet, men jeg har da set fester, hvor man med små ændringer bedre kunne have opnået det man ville m.h.t. forløbet.

Her er nogle punkter, som kan have stor indflydelse på festens forløb:

– Bliver der en livlig samtale ved bordet?
Når man det hele i forhold til den planlagte tid?
Fungerer lejlighedssangen?
Stiger stemningen som forventet?
Kommer der gang i dansen?

Hvad tager tid ved en fest: Overordnet ønsker de fleste, at nå både at hygge sig under middagen, nyde kaffen og få en svingom.

Er der mange lejlighedssange, kan det være en fordel at få dem omdelt af betjeningen frem for at sangskjuleren skal vandre hele bordet igennem.

Lejlighedssangen: ”Gi’ mig en chance” er der vist en sang, der hedder. Når en gæst har brugt lang tid på at skrive en sang, har denne formodentlig en stor interesse i, at den kommer til at fungere ved festen. Derfor er det en god ide at orientere mig inden middag-en eller evt. ringe til mig, da jeg jo har en lige så stor interesse i at kunne melodien. Gi’ mig en chance for at gøre mit arbejde godt.

Stemningen: En vittighed er morsomst når den fyres af i den rette sammenhæng; sådan er det også med de evt. underholdnings-indslag jeg kommer med. Hvis folk er lidt stille i starten af en fest, så vær tålmodig; det skal nok vokse. Jeg er hele tiden nærværende og iagttager meget gæsternes kropssprog og har også et halvt øre til samtalen uden at være nyfigen. Det er jo ikke så klogt at begynde at synge ”Jeg kommer li’ fra Svendborg af”, hvis folk for det meste har en dybsindig samtale.

Dansen:
Selvfølgelig afhænger det jo en del af hvad jeg spiller, men der skal også vilje til. Er kaffebordene i samme lokale som musik-ken, er det lidt nemmere at få lokket folk på dansegulvet. En dæm-pet belysning kan også virke befordrende.

En fest går nødvendigvis ikke dårligt, fordi folk ikke danser. Det forekommer, at folk nu hellere vil snakke; de har måske ikke set hinanden længe. Så skruer jeg lidt ned, så musikken ikke bliver til gene.

For meget rum: Hvis man holder festen i et lokale som er rigeligt stort i forhold til de indbudte gæster, har jeg set at man laver brede borde og øger afstanden mellem stolene, for at få det til at fylde. Der kan desværre let ske det, at gæsterne ikke kan snakke ordentlig med hinanden og så dør festen. Ryk derfor sammen og dæmp om muligt belysningen i den tomme del af lokalet. Så kommer snakken lettere i gang.

Små borde: Her kommer samtalen hurtigt i gang; man kan snakke på kryds og tværs.

”Børnene sætter vi nede ved musikken!”: Begrundelsen lyder oftest, at børn bedre tåler at sidde tæt ved højtalerne, og at de jo alligevel hurtigt forlader bordet. Til gengæld har jeg dårlig kontakt med resten af selskabet. Man kan sagtens sidde tæt på mine højtalere under en middag uden at føle sig generet.